TankBlank

Part nr.: 2375265
Part Description:
"TankBlank" protects against access to fuel through the redundant tank sender unit for vehicles with double-tank arrangements. "TankBlank" replaces the standard Scania plate. "TankBlank" has been designed to allow the circular collar to freely rotate.
Add to list

SEE the rest of parts for product:
Nádrž - výrobky zabezpečení proti krádeži

Nádrž - výrobky zabezpečení proti krádeži

Výrobky zabezpečení proti krádeži paliva zahrnují DrainBlank pro vylepšení stávající vypouštěcí zátky. Dalším zajímavým výrobkem je TankBlank, který nahrazuje standardní krycí desku Scania.

Ochrana nádrže „DrainBlank“

Part nr.: 2375264
Part Description:
„DrainBlank“ zabraňuje krádeži paliva přes stávající vypouštěcí zátku pod nádrží. Byl vyvinut pro montáž přes stávající vypouštěcí zátku palivové nádrže. Vnější kroužek se volně otáčí, takže jej není možné demontovat.
Add to list