Akun kunnostuslaite Canadus

Pidennä akkujen käyttöikää. Tämä akun kunnostuslaite estää haitallisen sulfaatin muodostumisen uusissa lyijyakuissa. Akkuun liittyvät pulmat aiheuttavat paljon ongelmia ja kustannuksia asiakkaillemme. Monissa tapauksissa ongelmat johtuvat sulfatoituneesta akusta. Kun akku on alkanut sulfatoitua, sen latautuminen huononee. Sen varaus myös purkautuu nopeammin kuin sulfatoitumattoman akun. Sulfatoitunut akku ei myöskään anna tarpeeksi käynnistysvirtaa ja apukäynnistyskaapeleita tarvitaan useammin. Pitkän ajan kuluessa tehonpuute vaikuttaa generaattoriin. Jos akkua ei huolleta, ts. ladata ja riittävää veden määrää varmisteta, sulfatoituminen nopeutuu. Yli 50 % käytössä olevasta autokannasta kohtaa akkuun liittyviä ongelmia kolmen vuoden sisällä uuden akun käyttöönotosta. Akkuongelmat käyvät kalliiksi, mutta ne voidaan estää. Akun kunnostuslaite estää haitallisen sulfatoitumisen alkamisen lähettämällä sykäyksiä. Akun kunnostuslaite pidentää akun käyttöikää ja parantaa kuljetusammattilaisen luotettavuutta poistamalla seisonta-ajoista koituvat kustannukset ja kuljetustoimeksiantojen myöhästymiset akkuongelmien takia. Akun kunnostuslaitetta voidaan käyttää kaikentyyppisille 12 V:n ja 24 V:n lyijyakuille. Akun kunnostuslaite ei vahingoita ajoneuvon elektronista laitteistoa tai muita akkuun liitettyjä laitteita. Yhdistä akun kunnostuslaitteeseen akkulaturi, jotta ehkäiset akkuongelmat ja säilytät maineesi luotettavana yhteistyökumppanina. Parhaan tuloksen saat, kun asennat akun kunnostuslaitteen uusiin akkuihin.

– Canadus HD 1224

Osanumero: 2416824
Part Description:
Akun kunnostuslaite parantaa akun suorituskykyä poistamalla kiteisen sulfaatin vanhoista akuista ja estämällä sen muodostumisen uusiin akkuihin. Akun kunnostuslaite Canadus HD-1224 voi auttaa: · pidentämään akun käyttöikää · parantamaan laitteiston tuottavuutta · parantamaan sähköjärjestelmän toimintaa · pienentämään sähköjärjestelmän huoltokustannuksia
Add to list