Canadus accu-conditioner

Verleng de levensduur van uw accu's. Deze accu-conditioner voorkomt het ontstaan van schadelijke sulfatering bij nieuwe accu's. Accustoringen zorgen voor veel problemen en zijn duur. In veel gevallen zijn deze storingen te wijten aan sulfatering. Zodra sulfatering optreedt, kan de accu minder goed worden opgeladen. Een gesulfateerde accu loopt bovendien sneller leeg dan een accu die geen sulfatering vertoont. Een gesulfateerde accu kan het voertuig bovendien niet genoeg startstroom leveren, zodat vaker starthulp moet worden verleend. Het gebrek aan accucapaciteit is op termijn schadelijk voor de dynamo. Bij gebrekkig accu-onderhoud in termen van ladingstoestand en elektrolytpeil, verloopt de sulfatering sneller. Meer dan 50% van alle voertuigen die in gebruik zijn krijgt binnen drie jaar na aankoop van een nieuwe accu te maken met accuproblemen. Accuproblemen zijn duur, maar zijn te voorkomen. De accu-conditioner geeft stroompulsen af om te voorkomen dat schadelijke sulfatering optreedt. De accu-conditioner verlengt de levensduur van de accu, wat de inzetbaarheid van de transporteur ten goede komt, omdat hoge kosten als gevolg van stilstandtijd en niet nakomen van verplichtingen worden voorkomen. De accu-conditioner is te gebruiken voor alle soorten loodzuuraccu's van 12 en 24 V. De accu-conditioner is niet schadelijk voor de overige elektronische systemen van het voertuig of andere apparaten die op de accu zijn aangesloten. Combineer de accu-conditioner met een acculader om accuproblemen tegen te gaan en uw inzetbaarheid te garanderen. Voor optimale resultaten sluit u de accu-conditioner op nieuwe accu's aan.

- Canadus HD 1224

Onderdeelnr.: 2416824
Part Description:
Een accu-conditioner verbetert de accuprestaties door bij oude accu's de vorming van sulfaatkristallen tot stilstand te brengen en het fenomeen bij nieuwe accu's geheel te voorkomen. De Canadus accu-conditioner HD-1224 helpt om: · de levensduur van de accu te verlengen · de productiviteit van het voertuig te verhogen · de werking van het elektrische systeem te verbeteren · de kosten te drukken van het onderhoud aan het elektrische systeem
Add to list