Tank - stöldskyddsprodukter

Vårt utbud av tankskyddsdelar består av "DrainBlank" för befintliga avtappningspluggar och "TankBlank" som ersätter den vanliga Scaniaplattan.

Tankskydd "DrainBlank"

Artikelnr: 2375264
Part Description:
"DrainBlank" skyddar mot bränslestöld genom den befintliga avtappningspluggen under tanken. Den har konstruerats för att passa över bränsletankens befintliga avtappningsplugg. Den yttre ringen roterar fritt och kan därför inte tas bort.
Add to list

Tankskydd "TankBlank"

Artikelnr: 2375265
Part Description:
"TankBlank" skyddar mot bränslestöld via den redundanta tanksändarenheten på fordon med dubbla tankar. "TankBlank" ersätter den vanliga Scaniaplattan och medger att den cirkelformade kragen roterar fritt.
Add to list