Canadus batterirekonditionerare

Förläng livslängden på dina batterier. Denna batterirekonditionerare förhindrar att den skadliga sulfateringsprocessen startar på nya batterier. Batterirelaterade störningar orsakar en mängd problem och är dyrbara för våra kunder. I många fall orsakas dessa problem av ett sulfaterat batteri. När sulfateringsprocessen har startat i ett batteri har det svårare att ta emot laddning. Det töms också snabbare än ett icke-sulfaterat batteri. Dessutom kommer inte heller ett sulfaterat batteri att avge tillräcklig starteffekt och behovet av assistans kommer att öka. På längre sikt kommer effektbristen att påverka generatorn. Brist på batterivård beträffande laddning och korrekta vätskenivåer påskyndar sulfateringsprocessen. Mer än 50 % av den rullande fordonsparken drabbas av batterirelaterade problem inom en period av tre år från det att batteriet var nytt. Batteriproblem är dyra men kan förhindras. Genom att sända ut pulser förhindrar batterirekonditionerare att den skadliga sulfateringsprocessen startar. Batterirekonditioneraren förlänger batteriets livslängd, ökar tillförlitligheten på yrkesmässiga transporter genom att eliminera kostsamma stillestånd och oförmåga att uppfylla åtagandena på grund av batteriproblem. Batterirekonditioneraren kan användas till alla typer av 12V och 24V blybatterier. Batterirekonditioneraren skadar inte fordonets elektroniska utrustning eller andra installerade enheter anslutna till batteriet. Kombinera batterirekonditioneraren med en batteriladdare och du kommer att leva upp till din professionella pålitlighet genom att eliminera batteriproblemen. För att nå bästa resultat bör batterirekonditioneraren installeras när batterierna är nya.

- Canadus HD 1224

Artikelnr: 2416824
Part Description:
Beskrivning saknas
Add to list