Hyttkylsystem

Våra parkeringskylare omfattar olika system för hyttluftkonditionering. Inkluderar Scania-specifik monteringssats. Parkeringskylaren är ett fristående luftkonditioneringssystem eller vattenavdunstningssystem. Parkeringskylare är den perfekta lösningen för nattvilan i lastbilshytten och kan också användas för att bibehålla en komfortabel temperatur inne i hytten under tiden som gods lastas och lossas. Därigenom förhindras utsläpp till atmosfären samtidigt som bränsleförbrukningen sänks.

Bycool SLIM

Artikelnr: 3104259
Part Description:

Bycool SLIM är en 1 400W kylare med ny design. Detta för att möta efterfrågan till hytter som är beroende av höjdrestrektioner. Den nya designen är 60mm lägre än föregångaren Bycool Compact 1.4, och erbjuder även en aerodynamisk förbättring vilket ytterligare förstärker din strävan att minska bränsleförbrukningen. Enheten är anpassad för Dubbel Batteri system.

Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/

Add to list

Bycool Lite

Artikelnr: 3123152
Part Description:

Bycool Lite monteras på taket och är bara 12 cm hög. Lite rekommenderas för höga hytter, korta hytter, daghytter och låga sovhytter.
Lite är en elektrisk kompressordriven kylaranläggning på 1 000 W. Den är förfylld med gasen 134A. Enheten är anpassad för dubbel batteri system.
Artikelnumret innehåller förmonterad enhet samt kablage.
Lite har dimensionerna (LxBxH mm): 672x740x122 mm och väger ca 25 kg.
Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/

 

Add to list

Bycool Compact 1.4

Artikelnr: 2760062
Part Description:

Enheten har två driftlägen: manuell och automatisk. Den används i huvudsak till att kyla lastbilshytten under nattvilan och under lastnings- och lossningsarbeten. Compact 1.4 levereras i elfenbensvitt och har 1400 watt kylkapacitet. Mått (BxLxH): 826 x 726 x 176 mm. Compact 1.4 rekommenderas för korta hytter, daghytter och låga sovhytter. Beroende på antalet tomgångstimmar per dag kan investeringskostnaden för en parkeringskylare hämtas hem inom ett år (se beräkningen av bränslebesparing). Egenskaper: dubbelt batteriskydd. Enheten är förfylld. Systemen är förberedda för transport av farligt gods (ADR). Enheten är anpassad för Dubbel Batteri system.

Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/

Add to list

Bycool Compact 3.0 Day & Night

Artikelnr: 2533319
Part Description:

Den har två driftlägen: manuell och automatisk. 3000 watt kylkapacitet. Den används i huvudsak till att kyla lastbilshytten under nattvilan och under lastnings- och lossningsarbeten. Den kan också användas som extra kylare när du kör i länder med varmare klimat. Compact 3.0 levereras i elfenbensvitt. Mått (BxLxH): 826 x 726 x 203 mm. Compact 3.0 rekommenderas för daghytter och sovhytter. Beroende på antalet tomgångstimmar per dag kan investeringskostnaden för en parkeringskylare hämtas hem inom ett år (se beräkningen av bränslebesparing). Egenskaper: dubbelt batteriskydd. Enheten är förfylld. Systemen är förberedda för transport av farligt gods (ADR). Enheten är anpassad för Dubbel Batteri system.

Notera att kabelprep inte kan användas för montering av denan enhet! Kablage som medföljer bör användas!

Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/

Add to list

CoolAir RT880 (med eller utan Dual Battery)

Artikelnr: 2491901
Part Description:
Fristående luftkonditioneringsenhet med motorn igång eller avstängd för användning både dag och natt. Alla komponenter är integrerade i ett enda hus, vilket förkortar installationstiden och eliminerar underhållsbehovet. Egenskaper: 850 watt kylkapacitet. Mått (LxBxH): 635 x 830 x 165 mm. Inkluderar Scania-specifik monteringssats. Denna hyttkylningsenhet är utrustad med en rotationskompressor, mjukstartelektronik, inställbart lågspänningsskydd för fordonets batteri. Tre fläktnivåer och automatiskt läge, hermetiskt försluten kylkrets med R134a. Systemet är slutet och hermetiskt tätt. Inte nödvändigt att fylla på köldmedium. Certifikat: ADR-godkänd. Obs: Två fästen med artikelnummer 1533737 behövs om fordonet är utrustat med en mekanisk taklucka. Enheten fungerar för fordon med eller utan Dual Battery.
Add to list

Bycool Blue Line – Flat

Artikelnr: 2238021
Part Description:

Varm luft utifrån passerar genom ett vått filter där vattnet avdunstar och absorberar värmen och därigenom kyler luften. Bycool Flat evaporativa system höjer komforten och förbrukar endast en liten mängd energi. Extra låg evaporativ kylare för enkel installation på lastbilar utrustade med takluftriktare. Enheten har ett filter med aktivt kol som förhindrar att damm, pollen och partiklar tränger in. Endast 153 mm hög. Till skillnad från Compact-enheterna använder Bycool-enheterna den naturligaste principen för att kyla luften - när en vätska avdunstar absorberar den värme. Mått (LxBxH): 718 x 818 x 135 mm. Systemen är förberedda för transport av farligt gods (ADR).

Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/

Add to list