Spillskyddsventil

Stoppar bränslespill om tanklocket har glömts bort eller om bränsletanken välter. Kan eftermonteras i Scanias slangningsskydd.

Förkromad spillskyddsventil.

Artikelnr: 2079280
Part Description:
Spillskyddsventil för slangningsskydd art.nr 1910366 & 2155387.
Add to list

Förkromad spillskyddsventil.

Artikelnr: 2457924
Part Description:
Spillskyddsventil för slangningsskydd art.nr 2457921 & 2457923.
Add to list