2896875 LHD Side defender II GPS-versjon

Legg til VRU-beskyttelse (beskyttelse av myke trafikanter) med Scania Side Defender. Radaren Side Defender er den mest avanserte radaren for beskyttelse av myke trafikanter (VRU) og registrering av sideobjekter på veikjørende lastebiler i mellomklasse og tung klasse. Side Defender er neste generasjons vern mot kollisjon med objekter i blindsonene langs siden.

Hastighet under 30 km/t:
Beregnet på tettbygde strøk
Varsler om motorsykler, sykler og fotgjengere som er i bevegelse.
Ignorerer stillestående objekter som parkerte biler og trafikkskilt

Hastighet over 30 km/t:
Beregnet på filskifte
Varsler om biler, motorsykler osv. som er i bevegelse
Overser stillestående autovern og lignende

Denne GPS-versjonen innhenter hastighetssignalet via en innebygget GPS-antenne og anbefales bare for kjøretøy uten CAN-enhet.

LHD Side defender II GPS-versjon

Artikkel nr.: 2896875
Part Description:

Legg til VRU-beskyttelse (beskyttelse av myke trafikanter) med Scania Side Defender. Radaren Side Defender er den mest avanserte radaren for beskyttelse av myke trafikanter (VRU) og registrering av sideobjekter på veikjørende lastebiler i mellomklasse og tung klasse. Side Defender er neste generasjons vern mot kollisjon med objekter i blindsonene langs siden.

Hastighet under 30 km/t:
Beregnet på tettbygde strøk
Varsler om motorsykler, sykler og fotgjengere som er i bevegelse.
Ignorerer stillestående objekter som parkerte biler og trafikkskilt

Hastighet over 30 km/t:
Beregnet på filskifte
Varsler om biler, motorsykler osv. som er i bevegelse
Overser stillestående autovern og lignende

Denne GPS-versjonen innhenter hastighetssignalet via en innebygget GPS-antenne og anbefales bare for kjøretøy uten CAN-enhet.

Add to list