Tankbeskyttelse "DrainBlank"

Artikkel nr.: 2375264
Part Description:
"Drain Blank" beskytter mot drivstofftyveri gjennom den eksisterende tappepluggen under tanken. Den er utformet slik at den passer over drivstofftankens eksisterende tappeplugg. Den ytre ringen roterer fritt slik at den ikke kan fjernes.
Add to list

SEE the rest of parts for product:
Tank - tyverisikringsprodukter

Tank - tyverisikringsprodukter

Produkter mot drivstofftyveri omfatter DrainBlank som oppgraderer den eksisterende tappepluggen. Et annet interessant produkt er TankBlank, som erstatter Scanias eksisterende standard blindplate.

TankBlank

Artikkel nr.: 2375265
Part Description:
"TankBlank" protects against access to fuel through the redundant tank sender unit for vehicles with double-tank arrangements. "TankBlank" replaces the standard Scania plate. "TankBlank" has been designed to allow the circular collar to freely rotate.
Add to list