2950465 PreView Sentry

PreView Sentry er den mest fleksible, nøyaktige og virkningsfulle aktive løsningen for blindsoneovervåking som er tilgjengelig i bransjen. Sentry har en fullstendig konfigurerbar deteksjonssone, med evnen til å detektere objekter fra radarens forside 3 meter i bredderetningen og 6 meter i lengderetningen for å passe alle kjøretøytyper.

Sentry fastslår den nøyaktige posisjonen og hastigheten til opptil 16 personer eller objekter samtidig, og er skapt for å tåle de krevende forholdene som utstyr som brukes i hard drift, utsettes for. Med innebygde feilsikre varsler som varsler brukeren om radarblokkering eller kommunikasjonsproblemer, kan brukere og flåtestyrere være sikre på at de arbeider med det mest pålitelige systemet for objektdeteksjon som er tilgjengelig.

PreView Sentry

Artikkel nr.: 2950465
Part Description:

PreView Sentry er den mest fleksible, nøyaktige og virkningsfulle aktive løsningen for blindsoneovervåking som er tilgjengelig i bransjen. Sentry har en fullstendig konfigurerbar deteksjonssone, med evnen til å detektere objekter fra radarens forside 3 meter i bredderetningen og 6 meter i lengderetningen for å passe alle kjøretøytyper.

Sentry fastslår den nøyaktige posisjonen og hastigheten til opptil 16 personer eller objekter samtidig, og er skapt for å tåle de krevende forholdene som utstyr som brukes i hard drift, utsettes for. Med innebygde feilsikre varsler som varsler brukeren om radarblokkering eller kommunikasjonsproblemer, kan brukere og flåtestyrere være sikre på at de arbeider med det mest pålitelige systemet for objektdeteksjon som er tilgjengelig.

Add to list