Lav hevertbeskyttelse i ny utforming.

Artikkel nr.: 2457923
Part Description:
Lav hevertbeskyttelse med innebygd netting som gir økt sikkerhet og høyere væskegjennomstrømningsmengde.
Add to list

SEE the rest of parts for product:
Lav hevertbeskyttelse

Lav hevertbeskyttelse

Den lave modellen av beskyttelsen er enkel å montere der det er trangt.

Sett, med ventil som hindrer søl inkludert

Artikkel nr.: 2457925
Part Description:
Sett, med hevertbeskyttelse delenr. 2457923 + utslippshindrende ventil delenr. 2457924.
Add to list