Zabezpieczenie zbiornika „DrainBlank”

Nr kat.: 2375264
Part Description:
„Drain Blank” zabezpiecza przed kradzieżą paliwa przez istniejący korek spustowy pod zbiornikiem. Konstrukcja pasuje do istniejącego korka spustowego w zbiorniku paliwa. Zewnętrzny pierścień obraca się swobodnie, przez co nie można go zdjąć.
Add to list

SEE the rest of parts for product:
Zbiornik – produkty zabezpieczające przed kradzieżą

Zbiornik – produkty zabezpieczające przed kradzieżą

Produkty zabezpieczające przed kradzieżą paliwa ze zbiornika obejmują zabezpieczenie Drain Blank, będące uzupełnieniem istniejącego korka spustowego. Innym interesującym produktem jest zabezpieczenie TankBlank, które zastępuje standardową maskownicę Scania.

TankBlank

Nr kat.: 2375265
Part Description:
"TankBlank" protects against access to fuel through the redundant tank sender unit for vehicles with double-tank arrangements. "TankBlank" replaces the standard Scania plate. "TankBlank" has been designed to allow the circular collar to freely rotate.
Add to list