PreView Sentry

Artikelnr: 2950465
Part Description:

PreView Sentry är branschens flexiblaste, exaktaste och kraftfullaste lösning för dödvinkelövervakning. Detekteringszonen i Sentry kan konfigureras fritt och registrerar föremål från radarns front i ett 3 m brett och 6 meter långt område, och den passar alla fordonstyper.

Sentry identifierar exakt position och plats för upp till 16 personer eller föremål samtidigt och är avsedd att klara av tuffa miljöer som förekommer kring tung utrustning. De inbyggda felvarningssystemen meddelar föraren vid radar- eller kommunikationsfel så att förare och fordonsparksansvariga vet att de arbetar med marknadens tillförlitligaste föremålsdetekteringssystem.

Add to list

SEE the rest of parts for product:
2950465 PreView Sentry

2950465 PreView Sentry

PreView Sentry är branschens flexiblaste, exaktaste och kraftfullaste lösning för dödvinkelövervakning. Detekteringszonen i Sentry kan konfigureras fritt och registrerar föremål från radarns front i ett 3 m brett och 6 meter långt område, och den passar alla fordonstyper.

Sentry identifierar exakt position och plats för upp till 16 personer eller föremål samtidigt och är avsedd att klara av tuffa miljöer som förekommer kring tung utrustning. De inbyggda felvarningssystemen meddelar föraren vid radar- eller kommunikationsfel så att förare och fordonsparksansvariga vet att de arbetar med marknadens tillförlitligaste föremålsdetekteringssystem.