Hyttkylsystem

Våra parkeringskylare inkluderar Scania-specifik monteringssats för takluckan på NTG samt förstärkningsdelar till takvidnavvisaren då den kan behöva skäras i för att få plats med enheten. Parkeringskylaren är ett fristående luftkonditioneringssystem och är den perfekta lösningen för nattvilan i lastbilshytten och kan också användas för att bibehålla en komfortabel temperatur inne i hytten under tiden som gods lastas och lossas. Därigenom förhindras utsläpp till atmosfären samtidigt som tomgångskörningen minskar och bränsleförbrukningen kan sänkas.

Bycool SLIM

Artikelnr: 2760059
Part Description:
Bycool SLIM har en lägre höjdprofil jämfört med Bycool Compact 1.4 eller Bycool Compact 3.0. Bycool SLIM är en 1 400W elektriskt kompressordriven kylaranläggning. Enheten är anpassad för dubbel batteri system. Artikelnumret innehåller förmonterad enhet, kablage, samt delar för att bla. förstärka takvindavvisare då den behöver skäras i för att få plats med hyttkylaenheten. Det finns en kabelförbedelse FPC01568C. Bycool SLIM har dimensioner (LxBxH mm): 896x 874x 116 mm och väger ca 34 kg. Enheten monterad adderar ca + 144 mm ytterligare på höjden av ditt fordon vilket medför att mätning av total hytthöjd, med monterad hyttkyla måste göras för att inte överskrida eventuella höjdrestriktioner. Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/
Add to list

Bycool Lite

Artikelnr: 2673442
Part Description:
Lite är den nya eldrivna luftkonditioneringsenheten. Den har hög kyleffekt, monteras på taket och är bara 12 cm hög. Lite rekommenderas för höga hytter, korta hytter, daghytter och låga sovhytter. Lite är en elektrisk kompressordriven kylaranläggning på 1 000 W. Den är förfylld med gasen 134A. Enheten är anpassad för dubbel batteri system. Artikelnumret innehåller förmonterad enhet, kablage, samt delar för att bland annat förstärka takvindavvisare då den behöver skäras i för att få plats med hyttkylningen. Det finns en kabelförbedelse FPC01568C. Lite har dimensionerna (LxBxH mm): 672x740x122 mm och väger ca 25 kg. Enheten monterad ökar höjden på ditt fordon vilket medför att du måste mäta den totala hytthöjden med monterad hyttkylning för att inte överskrida eventuella höjdrestriktioner. Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/
Add to list

Bycool Compact 1.4

Artikelnr: 2760061
Part Description:
Artikelnumret innehåller förmonterad enhet, kablage, samt delar för att bla. förstärka takvindavvisare då den behöver skäras i för att få plats med hyttkylan. I paketet finns även instruktioner för monteringen. Det finns en kabelförbedelse FPC01568C. Bycool Compact 1.4 har dimensionerna (LxBxH mm): 826 x726x 179 mm och väger ca. 29,9 kg. Enheten adderar ca + 214 mm ytterligare på höjden av ditt fordon vilket medför att mätning av total hytthöjd, med monterad hyttkyla måste göras för att inte överskrida eventuella höjdrestriktioner. Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/
Add to list

Bycool Compact 3.0 Day & Night

Artikelnr: 2542520
Part Description:
Artikelnumret innehåller förmonterad enhet, kablage, samt delar för att bla. förstärka takvindavvisare då den behöver skäras i för att få plats med hyttkylan. Notera att kabelprep. inte går att använda för montering av denna enhet! Separat kablage medföljer för montering ! Bycool Compact 3.0 har dimensioner (LxBxH): 826x 726x 205 mm och väger ca 39,3 kg. Enheten adderar ca + 220 mm ytterligare på höjden av ditt fordon vilket medför att mätning av total hytthöjd, med monterad hyttkyla måste göras för att inte överskrida eventuella höjdrestriktioner. Elförbrukning när motor är avstängd: 11-24 A/h och förbrukning när motor igång: 25-38 A/h. Notera att compact 3.0 ställler följande yttre krav: Min batteri: 180 A Min generator: 80A/h Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com/
Add to list

Bycool Flat

Artikelnr: 2673321
Part Description:
Bycool Flat evaporativa system höjer komforten och förbrukar endast en liten mängd energi. Extra låg evaporativ kylare för enkel installation på lastbilar utrustade med takluftriktare. Enheten har ett filter med aktivt kol som förhindrar att damm, pollen och partiklar tränger in. Till skillnad från Compact-enheterna använder Bycool-enheterna den naturligaste principen för att kyla luften - när en vätska avdunstar absorberar den värme. Mått (LxBxH) 718 x 818 x 135 mm. Vikten är ca 14,8 kg. Systemen är förberedda för transport av farligt gods (ADR). I artikelnumret ingår en specifik Scaniamonteringssats. Enheten monterad ökar höjden på ditt fordon vilket medför att du måste mäta den totala hytthöjden med monterad hyttkylning för att inte överskrida eventuella höjdrestriktioner. Vänligen ladda ned Monteringsinstruktioner, Reservdelslista och Användarmanualer på http://scania.dirna.com
Add to list