TankBlank

Artikelnr: 2375265
Part Description:
"TankBlank" protects against access to fuel through the redundant tank sender unit for vehicles with double-tank arrangements. "TankBlank" replaces the standard Scania plate. "TankBlank" has been designed to allow the circular collar to freely rotate.

SEE the rest of parts for product:
Tank - stöldskyddsprodukter

Tank - stöldskyddsprodukter

Anti Fuel stöldskyddsprodukter inkluderar DrainBlank som ersätter den befintliga avtappningsplugge. En annan intressant produkt är TankBlank som ersätter standard Scania blindlock.

Tankskydd "DrainBlank"

Artikelnr: 2375264
Part Description:
"DrainBlank" skyddar mot bränslestöld genom den befintliga avtappningspluggen under tanken. Den har konstruerats för att passa över bränsletankens befintliga avtappningsplugg. Den yttre ringen roterar fritt och kan därför inte tas bort.