Normal

Passar direkt på Scanias befintliga stänkskyddsfäste.

710 x 252 mm med stänkreducering

Artikelnr: 2030444
Part Description:
Beskrivning saknas

710 x 252 mm

Artikelnr: 2030443
Part Description:
Beskrivning saknas

710 x 367 mm

Artikelnr: 2030445
Part Description:
Beskrivning saknas

710 x 367 mm med stänkreducering

Artikelnr: 2030446
Part Description:
Beskrivning saknas