V8

用於 V8 引擎通道之墊子。 此引擎通道墊子柔軟且提供絕緣,可建立溫暖獨特的環境。墊子上方以具有紅色對比縫線的耐久紡織品製成,且內嵌壓印 V8 符號標示牌的皮革。

2802002 V8、R17、R20和S車廂LHD

V8、R17、R20和S車廂LHD

零件編號 2802002
Part Description:
墊子前方具有黏扣帶,可在踩到墊子上時防止滑動
Add to list
2802004 V8、R20、R17和S車廂RHD

V8、R20、R17和S車廂RHD

零件編號 2802004
Part Description:
墊子前方具有黏扣帶,可在踩到墊子上時防止滑動
Add to list

V8,S 車廂

零件編號 2802001
Part Description:
LHD
Add to list
2802016 V8 R車廂

V8 R車廂

零件編號 2802016
Part Description:
墊子前方具有黏扣帶,可在踩到墊子上時防止滑動
Add to list