Hella Rallye 3000。

Hella鹵素聚光燈222公釐/精巧型175公釐。具有銀色飾環的黑色塑膠外殼。具備位置燈的寬光束。不含H1燈泡。備有多種版本。 建議的 H1 HD 高級更換燈泡:Scania 零件編號 1905134。

寬光束,藍色燈殼,編號37.5。

零件編號 1906607
Part Description:
無可用說明
Add to list

1906605寬橫樑,黑色外殼及黑色飾環附灰色條紋。透明燈殼,Ref. 37.5。

零件編號 1906605
Part Description:
無可用說明
Add to list

寬光束,透明燈殼,編號17.5。

零件編號 2121473
Part Description:
無可用說明
Add to list
1934111 精巧型寬光束,CELIS LED位置燈,透明燈殼,編號37.5。

精巧型寬光束,CELIS LED位置燈,透明燈殼,編號37.5。

零件編號 1934111
Part Description:
無可用說明
Add to list