Trykkluftsett, Hadley trykklufthorn

Artikkel nr.: 2153325
Part Description:
For to Hadley trykklufthorn for kjøretøy uten klargjøring for trykklufthorn.
Add to list

SEE the rest of parts for product:
Monteringssett

Monteringssett

Monteringssett for kjøretøy med eller uten klargjøring for trykkluftshorn Disse settene gjør det også mulig å montere to trykklufthorn. For kjøretøy i P-, G- og R-seriene.

Trykkluftsett, Beam trykkluftshorn

Artikkel nr.: 2054883
Part Description:
For to trykklufthorn i rustfritt stål for kjøretøy uten klargjøring for trykklufthorn.
Add to list

Elektrisk tilkobling, ledningsnett

Artikkel nr.: 1886105
Part Description:
For kjøretøy uten klargjøring for trykkluftshorn.
Add to list

Elektrisk tilkobling, bryter

Artikkel nr.: 1421841
Part Description:
For kjøretøy uten klargjøring for trykkluftshorn
Add to list

Tilkoblingssett, Hadley trykkluftssett

Artikkel nr.: 2153326
Part Description:
Tilkoplingssettet for Hadleys trykkluftslufthorn, 2153326, er spesielt praktisk når hornet monteres på takskinnen, 1408241, eller på en brakett, 1409542; dette er for å oppnå en grei tilførselsvei for trykkluften. Hvis hornet monteres direkte på hyttetaket, så er det en god løsning å fullføre monteringen ved bruk av en vinkelkopling og en rørkopling istedenfor forbindelsessettet.
Add to list