-

Artikkel nr.: 2545702
Part Description:
Ingen beskrivelse

SEE the rest of parts for product:
Sett for baksiktsystem

Sett for baksiktsystem

Inneholder 7" LED DDIN-monitor (2245725) og ryggekamera med farger (2545697). Det kan være at det må velges forlengelsesledning, avhengig av lastebilens konfigurasjon.