Super-dekal tak

Artikelnr: 3018688
Part Description:
Dekalens mått: höjd 118,3 mm, bredd 1080 mm. Dekalen har en centrummarkering som inte syns efter ditsättningen. Monteringsinstruktioner medföljer dekalen men anges också i bildform.
Add to list

SEE the rest of parts for product:
Super