Surrningssats för färjetransporter

Under färjetransporter måste lastbilarna surras ordentligt i fartyget så att de hålls fast och inte skadar omgivande fordon eller själva färjan. Lastbilen säkras på sidorna, framtill och baktill beroende på dess vikt. Lösningen innehåller en nyutvecklad svetsad konsol och en rem, som sätts fast och lämnas kvar så att förarna enklare kan surra fast den. Remöglan leds mellan den smidda konsolen och basfästet. Remmen hakas fast i fartyget/färjan. Konsolen och remmen kan användas när framluckan har öppnats och remmarna på färjan har satts fast. Efter användningen hakar föraren loss den och lämnar den, så att det går lätt och snabbt för föraren att använda den.

Surrningssats för färjetransporter

Part Description:
Under färjetransporter måste lastbilarna surras ordentligt i fartyget så att de hålls fast och inte skadar omgivande fordon eller själva färjan. Lastbilen säkras på sidorna, framtill och baktill beroende på dess vikt. Lösningen innehåller en nyutvecklad svetsad konsol och en rem, som sätts fast och lämnas kvar så att förarna enklare kan surra fast den. Remöglan leds mellan den smidda konsolen och basfästet. Remmen hakas fast i fartyget/färjan. Konsolen och remmen kan användas när framluckan har öppnats och remmarna på färjan har satts fast. Efter användningen hakar föraren loss den och lämnar den, så att det går lätt och snabbt för föraren att använda den.
Add to list