Tablet holder kit LHD

Artikelnr: 2674927
Part Description:
Kitet består av surfplattehållaren samt de delar som behövs för monteringen i instrumentpanelen. Passar bara instrumentpanelen i NTG hytter. Surfplattehållaren består av en ledad stödarm och en hållare som går att luta uppåt och neråt samt rotera runt 360° för att uppnå den bästa positionen för surfplattan. Hållaren på stödarmen kan expanderas steglöst och har ett måttspann: 140-223 mm. Vänligen notera! Det ingår inte någon surfplatta i leveransen, inte heller något kablage för laddning av surfplattan.
Add to list

SEE the rest of parts for product:
Surfplattehållare

Surfplattehållare

Surfplattehållare med fix montering i instrumentpanelen.

2674928 Tablet holder kit RHD

Tablet holder kit RHD

Artikelnr: 2674928
Part Description:
Kitet består av surfplattehållaren samt de delar som behövs för monteringen i instrumentpanelen. Passar bara i instrumentpanelen i NTG hytter. Surfplattehållaren består av en ledad stödarm och en hållare som går att luta uppåt och neråt samt rotera runt 360° för att uppnå den bästa positionen för surfplattan. Hållaren på stödarmen kan expanderas steglöst och har ett måttspann: 140-223 mm. Vänligen notera! Det ingår inte någon surfplatta i leveransen, inte heller något kablage för laddning av surfplattan.
Add to list