Främre utan stänkreducering

Hållbara och följsamma, men ändå stabila. För ökad säkerhet och komfort för andra vägtrafikanter.

H = 170 mm, vänster sida

Artikelnr: 1361759 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 170 mm, höger sida

Artikelnr: 1361760 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 240 mm, vänster sida

Artikelnr: 1361761 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 240 mm, höger sida

Artikelnr: 1361762 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 310 mm, vänster sida

Artikelnr: 1361763 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 310 mm, höger sida

Artikelnr: 1361764 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 380 mm, vänster sida

Artikelnr: 1361765 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 380 mm, höger sida

Artikelnr: 1361766 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 450 mm, höger sida

Artikelnr: 1362002 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas

H = 450 mm, vänster sida

Artikelnr: 1362003 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas