Infästning för förvaringslådan

Datorstativet installeras på förvaringslådan. Flexibelt med modulsystemet.

-

Artikelnr: 1949864 only for *PGR* model
Part Description:
Beskrivning saknas