AC-rengörare

AC-rengöraren rensar hela luftkonditioneringssystemet och förhindrar att mikroorganismer bildas.

1772312 -

-

Artikelnr: 1772312 only for *PGR* model
Part Description:
Clean Air avlägsnar effektivt bakterier och dålig lukt från luftkonditioneringsenheten.