Förlängningar

Profil i aluminium med gummiförlängning för ännu lägre luftmotstånd med sidoluftriktarna. Vi har sidoluftriktare och förlängningar för alla hytter. Kontakta din Scaniaåterförsäljare om du vill ha ytterligare information. Med extraförlängningarna leds luften ännu effektivare längs fordonets sidor. Luftmotståndet sänks ännu mera, vilket sänker bränsleförbrukningen. En lägre bränsleförbrukning skonar miljön och förbättrar din driftsekonomi.

Gummiförlängning, vänster/höger sida

Artikelnr: 1534232 only for *PGR* model
Part Description:
R-serien, Topline

Gummiförlängning takdel, vänster sida

Artikelnr: 1534235 only for *PGR* model
Part Description:
R-serien, Topline

Gummiförlängning takdel, höger sida

Artikelnr: 1534236 only for *PGR* model
Part Description:
R-serien, Topline

Aluminiumprofil, vänster/höger sida

Artikelnr: 1535657 only for *PGR* model
Part Description:
R-serien, Topline

Aluminiumprofil takdel, vänster sida

Artikelnr: 1540285 only for *PGR* model
Part Description:
R-serien, Topline

Aluminiumprofil takdel, höger sida

Artikelnr: 1540286 only for *PGR* model
Part Description:
R-serien, Topline
1540288 Nit för montering (åtta stycken behövs)

Nit för montering (åtta stycken behövs)

Artikelnr: 1540288 only for *PGR* model
Part Description:
R-serien, Topline