TankBlank

Artikkel nr.: 2375265
Part Description:
Beskytter mot tilgang til drivstoffet gjennom den overflødige tanksenderenheten for kjøretøy med doble tanksystemer. TankBlank erstatter Scanias standardplate som ikke har låsesystem. TankBlank er utformet slik at den runde kragen kan rotere fritt og slik at det ikke kan brukes verktøy til å fjerne enheten. .

SEE the rest of parts for product:
Tank - tyverisikringsprodukter

Tank - tyverisikringsprodukter

Produkter mot drivstofftyveri omfatter DrainBlank som oppgraderer den eksisterende tappepluggen. Et annet interessant produkt er TankBlank, som erstatter Scanias eksisterende standard blindplate.

Tankbeskyttelse "DrainBlank"

Artikkel nr.: 2375264
Part Description:
"Drain Blank" beskytter mot drivstofftyveri gjennom den eksisterende tappepluggen under tanken. Den er utformet slik at den passer over drivstofftankens eksisterende tappeplugg. Den ytre ringen roterer fritt slik at den ikke kan fjernes.