A/C-renser

AC-renseren renser hele airconditionsystemet og forhindrer vækst af alle mikroorganismer.

1772312 -

-

Part nr.: 1772312 only for *PGR* model
Part Description:
Clean Air fjerner effektivt bakterier og lugt fra airconditionenheden.